Outsourcing av uttagsautomater

Våra ATM-nätverk förvaltas helt och hållet av våra specialiserade interna operativa team som finns i flera operativa knutpunkter runt om i Europa. Vår tjänsteportfölj sträcker sig från användning av vår egen förvärvslicens till kontantprognoser och kontanthantering, tillgänglighet på fullservicenivå till underhåll och kundsupport. Globala leverantörsavtal och tjänster erbjuds också och kan integreras i vår portfölj.

AVTAL OM DELTAGANDE I NÄTVERKET

Våra bank- och FI-partners kan få tillgång till våra ATMnätverk genom våra flexibla avtal om deltagande i nätverk.

PROGRAMMET FÖR KÖP AV TILLGÅNGAR

Erbjuder flera fördelar när det gäller kostnadsoptimering och marknadsnärvaro.

Kontakta oss
GRATISNUMMER

Sök