Banker

ATM-as-a-Service; hantering och drift av ditt ATM-nätverk.

Uttagsautomaten håller på att utvecklas från sin traditionella roll som kontantutdelare till en fullfjädrad självbetjäningskanal. Tekniken tillhandahåller en plattform för att bygga på innovativa tjänster som förändrar interaktionsmodellen, bredden och djupet av de erbjudna tjänsterna, liksom tillgängligheten på servicenivå och säkerhetsfunktionerna.

Med vårt värdeerbjudande ATM-as-a-Service erbjuder vi banker och finansinstitut en lösning där de kan utnyttja vår teknik, vårt globala ATM-nätverk och vår långvariga operativa expertis för att uppnå kostnadseffektivitet och en överlägsen kundupplevelse.

Vi erbjuder också mångsidiga tjänstepaket som omfattar hanterade tjänster för bankens bankomater, anslutning till vårt oberoende bankomaternätverk med våra Avtal om deltagande i nätverket och möjligheten att köpa bankens bankomater med Program för köp av tillgångar.

AVTAL OM DELTAGANDE I NÄTVERKET

Våra bank- och FI-partners kan få tillgång till våra bankomatnätverk genom våra flexibla avtal om deltagande i nätverk.

OUTSOURCING AV UTTAGSAUTOMATER

Globala leverantörsavtal och tjänster erbjuds också och kan integreras i vår portfölj.

PROGRAMMET FÖR KÖP AV TILLGÅNGAR

Erbjuder flera fördelar när det gäller kostnadsoptimering och marknadsnärvaro.

Kontakta oss
GRATISNUMMER

Sök