Program för köp av tillgångar

Vi erbjuder våra bank- och FI-partners en möjlighet för Euronet EFT att förvärva tillgångarna i uttagsautomaterna och integrera dem i vårt oberoende nätverk av uttagsautomater på utvalda marknader, vilket ger flera fördelar när det gäller kostnadsoptimering och marknadsnärvaro. Vi erbjuder också möjligheter till samriskföretag som tillhandahåller uppgraderingar och ersättningar till bankernas och finansinstitutens bankomatflottor, samtidigt som vi utvecklar nätverket av bankomater.

AVTAL OM DELTAGANDE I NÄTVERKET

Våra bank- och FI-partners kan få tillgång till våra bankomatnätverk genom våra flexibla avtal om deltagande i nätverk.

OUTSOURCING AV UTTAGSAUTOMATER

Globala leverantörsavtal och tjänster erbjuds också och kan integreras i vår portfölj.

Kontakta oss
GRATISNUMMER

Sök