Avtal om deltagande i nätverket

Våra bank- och FI-partners kan få tillgång till våra Uttagsautomateriella nätverk genom våra flexibla avtal om deltagande i nätverk. Detta avtal ökar omedelbart bankens eller FI:s marknadsavtryck, utan att dvet behövs några kapitalinvesteringar.

Med hjälp av våra ISO8583-specifikationer kan vi upprätta direkta H2H-anslutningar (Host to Host) till bankens eller finansinstitutets IT-system med minimala störningar i tjänsten.

Fördelar för banken

  • Mindre driftskostnader, direkt förbättring av resultaträkningen, inga CAPEX-behov.
  • Delvis eller helt köp av bankens nuvarande Uttagsautomatpark, omedelbart kapitaltillskott och positivt kassaflöde.
  • Fullständigt operativt ansvar från början till slut, inklusive överenskomna servicenivåer och flexibla samarbetsarrangemang.
  • Avancerad prognostisering och processer för fyllning av kontanter
  • Förbättrad säkerhet för Uttagsautomater
  • Förbättrad närvaro i ATM-nätverket med anslutning till Euronets befintliga EFT ATM-nätverk.
  • Tjänster med mervärde för kunderna
  • Kontinuitet i verksamheten
  • Utökad räckvidd för bankens tjänster till sin kundbas.

OUTSOURCING AV UTTAGSAUTOMATER

Globala leverantörsavtal och tjänster erbjuds också och kan integreras i vår portfölj.

PROGRAMMET FÖR KÖP AV TILLGÅNGAR

Erbjuder flera fördelar när det gäller kostnadsoptimering och marknadsnärvaro.

Kontakta oss
GRATISNUMMER

Sök